انواع اینفلوئنسرها

کوییک سایت-اینفلوئنسر

انواع اینفلوئنسرها را به چند روش می توان دسته بندی کرد. برخی از متداول ترین روش ها با استفاده از تعداد پیروان، انواع محتوا و میزان تأثیر آنها است. انواع اینفلوئنسرها عبارتند از:

همچنین می توان اینفلوئنسرها را با جایگاهی که در آن فعالیت می کنند، دسته بندی کرد. این بدان معناست که اینفلوئنسرهایی که ممکن است از نظر اندازه، در حد پایینی ظاهر شوند، ممکن است با نگاهی دیگر به آنها تأثیرگذارتر بنظر برسند. به عنوان مثال، بسیاری از مگا اینفلوئنسرها سلبریتی نیز هستند. با این حال، هر دو گروه اغلب تأثیر واقعی کمتری بر مخاطبان خود دارند زیرا فاقد تخصص در یک زمینه ی اختصاصی هستند. برخی از میکرو و حتی نانو اینفلوئنسرها می توانند تأثیر شگرفی در دنبال کنندگان در جایگاه تخصصی خود داشته باشند. این افراد می توانند مزایای زیادی برای شرکت هایی که با آنها کار می کنند، به ارمغان بیاورند.

بر این اساس، دسته بندی کلی به صورت زیر است:

بر اساس تعداد دنبال کنندگان

براساس انواع محتوا

براساس میزان تاثیر گذاری

در ادامه برای توضیح هر یک از موارد، با ما همراه باشید.

برای خواندن مطالب بیشتر در این زمینه، اینجا را بخوانید.

برای دیدن منبع این مطلب، اینجا را بخوانید.

نظرات بسته شده است.