انواع اینفلوئنسرها

انواع مختلفی از اینفلوئنسرها را به چند روش می توان دسته بندی کرد. برخی از متداول ترین روش ها با استفاده از تعداد پیروان، انواع محتوا و میزان تأثیر آنها است.

همچنین می توان اینفلوئنسرها را با جایگاهی که در آن فعالیت می کنند، دسته بندی کرد. این بدان معناست که اینفلوئنسرهایی که ممکن است از نظر اندازه، در حد پایینی ظاهر شوند، ممکن است با نگاهی دیگر به آنها تأثیرگذارتر بنظر برسند.

به عنوان مثال، بسیاری از مگا اینفلوئنسرها سلبریتی نیز هستند. با این حال، هر دو گروه اغلب تأثیر واقعی کمتری بر مخاطبان خود دارند زیرا فاقد تخصص در یک زمینه ی اختصاصی هستند. برخی از میکرو و حتی نانو اینفلوئنسرها می توانند تأثیر شگرفی در دنبال کنندگان در جایگاه تخصصی خود داشته باشند. این افراد می توانند مزایای زیادی برای شرکت هایی که با آنها کار می کنند، به ارمغان بیاورند.

برای مشاهده منبع این مطلب، اینجا را بخوانید.

جهت خواندن مطالب بیشتر، اینجا را بخوانید.