تبلیغات رسانه های اجتماعی چیست؟

در طول یک دهه گذشته ، ما شاهد هستیم که رسانه های اجتماعی از نظر اهمیت به سرعت در حال رشد هستند. طبق گزارش ژانویه 2019، بیش از سه میلیارد نفر به طور فعال از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند که این 45٪ از جمعیت جهان است.

این افراد به ناچار به دنبال تأثیرگذاران در رسانه های اجتماعی هستند تا آنها را در تصمیم گیری خود راهنمایی کنند.

اینفلوئنسر در رسانه های اجتماعی افرادی هستند که به دلیل دانش و تخصص خود در مورد موضوع خاص، شهرت بدست آورده اند. آنها پست های منظم راجع به آن موضوع در شبکه های اجتماعی مورد علاقه خود ایجاد می کنند و افرادی که به نظرات آنها توجه زیادی می کنند، از آنها پیروی میکنند.

برندهای تجاری عاشق اینفلوئنسر هایرسانه های اجتماعی هستند، زیرا می توانند روندهایی ایجاد کنند و افراد زیادی را ترغیب به خرید محصولاتی کنند که تبلیغ می کنند.

برای مشاهده منبع این مطلب، اینجا را بخوانید.

جهت خواندن مطالب بیشتر، اینجا را بخوانید.